14. januára 2022

Víte, jak správně uložit zástrčky ve vašem domě?

Od Mshop Admin

Stavíte-li rodinný dům svépomocí, je velmi důležité, abyste si stanovili dopředu, po pořádném přemýšlení, kde chcete umístit zásuvky. Umístění zásuvek nemůže být totiž ledajako, ale musí splňovat určité podmínky. Pokud stavíte rodinný dům pomocí developera, v tom případě v době, kdy bude elektrikář řešit elektřinu, žádejte předem setkání s ním, abyste si prošli umístění zásuvek. Vždyť přece vy budete žít v tom domě a umístění zásuvek musí vyhovovat zejména vám, právě proto byste měli být při řešení elektřiny, aby bylo ve vašem domě všechno tak, jak chcete.

Kam se zástrčkami?

Umístění zásuvek v domácnostech
Způsoby umísťování zásuvek

Při rozhodování se, kde chcete umístit zástrčku, myslete hlavně na to, aby vám bylo používání zástrček pohodlné. Zadruhé je třeba abyste již v této době věděli alespoň přibližně, jak bude váš rodinný dům vypadat, případně jaké spotřebiče budete vlastnit. Každý spotřebič ve vaší domácnosti by měl mít svou zástrčku, ovšem nezapomínejte také na to, že potřebujete mít i prázdné, navíc zástračky, které budete používat také. Obecně platí, že správné umístění zásuvek přispívá k vaší pohodlnosti a bezpečnosti. Pokud se však do zásuvek a celkově do elektřiny nevyznáte, přizvěte si odborníka elektrikáře k této činnosti, protože správné umístění zásuvek má svá pravidla, a to zejména vzdálenost mezi zásuvkami, a počet zásuvek na jeden elektrický rozvod také nesmí být překročen, pak jsou tam i jiné normy, které vám však kvalitní elektrikář umí vysvětlit a usměrnit vás tak, abyste co nejlépe umístili všechny zásuvky.

Kvalitní elektrikář, správně rozmístěné zástrčky

Jak jsme již zmiňovali výše v článku, umístění zásuvek musí splňovat různé podmínky a různé normy. U elektřiny je nezbytné a velmi důležité, aby byly dodrženy všechny zásady a normy, protože pouze tehdy je zachována celá bezpečnost používání. U elektřiny byste neměli zanedbat žádnou činnost, právě naopak je třeba si sehnat vysoce kvalitního elektrikáře, který má kvalitní práci a potřebné odborné znalosti, protože pouze takto provedená elektrika a takto umístěné zásuvky jsou bezpečné pro používání. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak umístit zásuvky, určitě se obraťte na internetové stránky společnosti https://www.legrand.cz/